Yangın Tüpü Gerçekleri

Yangın söndürme cihazları konusunda geniş bir imalat yelpazesine sahip olan fabrikamız, 1971 yılından beri bu alanda faaliyetini sürdürmekte ve Avrupa Standartlarına (EN) uygun olarak ürettiği mamullerini başta Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç etmektedir. Firmamız satış sonrası hizmetlerini kaliteli, dürüst ve garantili olarak resmi yetki ile vermektedir. (Dolum ve Bakim Yeterlilik Belgesi, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi).Malumunuz ne yazık ki ülkemizde çoğu belgelenin pek ehemmiyeti yoktur. Bu yüzden en önemli referansımız yıllardır yaptığımız dürüst ve kalitesi tekrar tekrar takdir edilmiş işlerdir. Standartlara uygun bir yangın güvenliğinin sağlanması ve bu konuda piyasa da, sık sık karşılaştığımız, üzere, tüketiciyi aldatmaya yönelik, mal ve can güvenliğini hiçe sayan, teknik dışı uygulamalara uğramamanız için, cihaz veya servis hizmeti alırken, aşağıda belirttiğimiz hususları önemle bilgilerinize sunuyoruz.

1.       Fiyatınız niçin piyasa düzeyinin üzerinde kalabilmektedir?

Sektörde maalesef varolan haksız kazanç yöntemlerine başvurmadığımız ve ürünlerimizde kalitede ödün vermediğimiz için, bazen fiyatlarımız piyasa düzeyinin üzerinde olabilmektedir .

Çünkü 30 seneyi aşkın bir zamandır, FUREX marka Almanya'dan ithal, kaliteli kuru kimyevi yangın söndürücü toz kullanmaktayız. Bu bize pazar payı kaybettirmiş olsa dahi, bundan ödün vermemekte ısrarcıyız. Ayrıca; diğer bir önemli hususta, firmamızın dolum, bakım işlemlerini bihakkın yerine getirmekte olmasıdır.

 

2.       Sektörde ne gibi uygunsuzluklar vardır?

Yangın söndürme özelliği olmayan yangın söndürme cihazları satılmaktadır.

Ne yazık ki, yangın söndürme cihazı sektörünün çok önemli bir kısmında, (%80 civarında) uygunsuz çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bunların başında cihazların içine kuru kimyevi toz niteliği taşımayan mermer tozu, tebeşir tozu vs. gibi maddelerin şarj edilmesi gelmektedir.   Ayrıca bazı şirketler de dolum işleminde hâlihazırda dolu olan cihazlarınıza "Silver" dediğimiz teknikle, yani SİL’ip VER’erek, başka hiçbir işlem yapmadan fatura kesmektedirler. Ticari kazançlarından başka hukuki, etik veya vicdani hiçbir kaygısı olmayan birçok kişi ya da şirket, bahsettiğimiz uygulamaları sıklıkla ve rahatlıkla gerçekleştirmektedirler.

 

3.       Uygunsuz çalışan bu tarz firmalarla mücadele etmek ve bunları piyasadan silmek mümkün değil mi?

Sektördeki uygunsuzluklar hakkında gerekli bilince sahip olunmalı ve bu şekilde çalışan firmalar tercih edilmemelidir.

Ülkemizin kurumları(TSE, Sanayi Bakanlığı gibi) personel yetersizliği gibi sebepler dolayısıyla, mantar gibi türemiş olan yangın söndürme cihazı firmalarına denetim yapamamaktadırlar. Geriye serbest piyasanın uzun vadede  firmaların müşteriler tarafından doğal seleksiyonu ile işini doğru yapan firmaların kalacağını umuyoruz. Dolayısıyla müşterilerimizin de uygunsuzlukların farkında ve sektör hakkında, bilinçli olmaları gerekmektedir. Unutmayın! “Kalitesiz cihaz, yangın değil, ocak söndürür.!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

4.               Firmanız neden servis ücreti talep etmektedir?

 

             Ürünlerimiz 4 yıl garanti kapsamında, gerçek yangın söndürücülerdir.

        Dolayısıyla bu sürede sadece gözle muayene için 8 kez yapılan servislerin, zaman, i   

        işgücü ve maddi açıdan yüksek maliyetlerini karşılamak ve bu kalitede ürünü/hizmeti  

       sunabilmek   için ya satış/dolum esnasında yüksek rakamlar talep etmeli, ya da servis

       sırasında ahlaka uygun olmayan şekilde davranılmalıdır.

 

       Her iki seçenekte çalışma prensiplerimizle uyuşmadığından bihakkın verdiğimiz  

       hizmetin adını koyarak maliyetlerimizi karşılayacak makul bir ücret talep etmekteyiz.

 

Firmamız, ürün kalitesinden ödün vermemek ve sadece gerçekten, gerekli servis hizmetlerini layığıyla yerine getirmek adına, emeğinin karşılığını almaktadır. Bilinçli müşterilerimizin bu farkı anlayacağını ve göz boyamaları tercih etmeyeceğini düşünüyoruz.

Piyasamızda bazı firmalar, gerek genel distribütörü olduğumuz BKS A.S. fabrikası markasını taşıyan, gerekse firmamızın dolumlarını yaptığı cihazlarda kullandığımız Alman FUREX marka toz sebebiyle, cihazları servis ücreti talep etmeden ve çok ucuz fiyatlarla doldurmaya talip olmaktadırlar.

Ancak; bu gibi kötü niyetliler, tozu değiştirmeden, cihazı doluma tabi tutmuş gibi tekrar geri getirdiklerinden, herhangi bir maliyet kaygısı taşımamakta bu suretle haksız kazanç temin etmektedirler. Ayrıca; firmamız sadece yerinde bakım işlemlerinden ücret talep etmekte, kendi merkezimizde yapılan bakımdan ücret almamaktadır.Yaptığımız bu gerçek işlemler sonucu ücretimiz hiçbir işlem yapmamış,göz boyayarak işlem yapmış gibi göstererek tüketiciyi kandıran firmalardan doğal olarak yüksek olmaktadır. Bu maliyetin yansıtılması dürüst firmalar için ne ise oyken, müşteriyi kandırmayı adet haline getirmiş firmalar içinse, örtülü bir şekilde tahsil yoluna gidilmektedir. Yani; bazı şirketler cihazınız doluma ihtiyaç göstermese bile doluma alıp bahsettiğimiz 'Sil-Ver' metoduyla bu tahsilâtı gerçekleştirmektedirler.  

 

 

5.       Bakım ve servis işlemlerinde ne gibi uygunsuzluklar ile karşılaşabiliriz?

Birçok uygunsuzluğun başında, söndürücü mahiyeti taşımayan tozların cihazınıza dolumu gelmektedir.

Bu işi gerektiği gibi yapmayanlar, cihazlarımızın içindeki kaliteli tozu da alıp, yerine adi toz şarj ederek bir ikinci kazanç temin etmektedirler. Bu gibilerin boşalmış cihazlara kaliteli toz kullanmaları zaten düşünülemez. Ne yazık ki, bu tarz çalışanlar kendi kazançları dışında hiçbir şeyi, hatta can güvenliğini dahi, düşünmediklerinden “bırakın kalitelisini” Kuru kimyevi toz niteliği dahi taşımayan mermer tozu, tebeşir tozu vs.yi kullanmakta en ufak bir vicdani rahatsızlık duymamaktadırlar.

            Diğer bir kesim ise kaliteli toz kullanmakta ancak,1 yıl veya 2 yılda bir cihazları       

            doluma almakla ilk faturada kar hesabi yapmamakta, cihazlardaki ayni tozu dolum   

            yaptık diye defalarca getirip götürmekle haksiz kazanç sağlamaktadırlar. Yani; bu

            koşullarda da ilk fiyat uygun olmakta fakat, orta vadede ekonomik

            olmamaktadır.(Firmamız Alman FUREX marka tozumuza 4 yıl garanti vermekte yani 

           4 yılda bir doluma almaktadır.)

 

 

 

6.       Bu uygunsuzluklar ile nasıl baş ederiz?

Cihazı doluma verirken mutlaka boşaltarak veriniz ve dolum esnasında mümkünse bir elemanınızın bulunmasını temin ediniz.

Ayrıca cihazlarınızı yangın deneyine tabi tutunuz, böylelikle;

a) Personel, cihazın kullanışını görerek öğrenmiş olacak ve tecrübe kazanacaktır.

b) Cihazı size satan veya dolduran firmanın yaptığı işlemin yeterliliğini test etmiş olacaksınız.

c) Yazımızda bahsi geçen kötü niyetli kişilerin oyununa gelmemiş, kendi söndürme maddenize tekrar ücret ödememiş olacaksınız.

 

7.       Karbondioksitli Cihazların kullanımı gerçekleşmediği takdirde,  tekrar dolum süreleri ne kadardır? Bakım periyotları ne aralıktadır?                            

Kullanılması haricinde, 6 yılda bir tekrar dolum yapılması yeterlidir. Ayrıca 6 ayda bir dıştan muayene ve ağırlık kontrolü yapılmalıdır.      

Karbondioksit gazı, kapalı ortamda asil gaz sınıfı özellikleri taşıdığından, hiçbir şekilde herhangi bir madde ile reaksiyona girmez. 6 aylık periyodik kontrollerinde, cihazda ağırlık azalması görülürse, cihaz tekrar doluma alınmalıdır. Aksi halde, çelik tüplerin 6 senede yapılması gereken hidrostatik test esnasında gazın boşaltımı gerçekleştiğinden, test sonrası tekrar doluma alınması lazımdır.

 

8.       Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) Cihazların kullanımı gerçekleşmediği takdirde, tekrar dolum süreleri ne kadardır? Bakım periyotları ne aralıktadır?

Kaliteli bir tüp kullanılmaması halinde, 4 yıl dolum gerektirmez. Periyodik olarak 6 ayda bir dıştan muayene ve 2 yılda bir genel bakım yapılmalıdır.                                                                                                     Mevcut mevzuatın gereği üzere bir KKT tüpün garanti süresi herhangi bir kullanımı olmadığı takdirde 4 yıl olmalıdır. Standart değişiminde çok evvel de, 20 seneyi aşkın bir süredir emsallerimizden farklı olarak ürünlerimizde kaliteli FUREX marka toz kullandığımızdan, ürünlerimizin en az 4 yıl garantisi vardır.  Ayrıca; 10 yılın sonunda tüpler hidrostatik teste tabi tutulmalıdır.

 

9.       Kaç tip yangın vardır?

Yanıcı maddenin cinsine göre 4 tip yangın vardır.

A tipi Yangın: Yanabilen katılar (ahşap, kağıt, tekstil ürünleri, pamuk, naylon, sentetikler v.s.)

B tipi Yangın:  Benzin, mazot, fuel oil, yağlar, alkoller, boyalar v.s.

C tipi Yangın: Basınç altında yanabilen tüm gazlar (bütan, metan, propan v.s.)

D tipi Yangın: Tutuşabilen hafif metaller (alüminyum, magnezyum v.s.)

 

10.   Hangi yangın tipinde hangi söndürücü etkilidir?

Yangın söndürücülerin üzerinde uygun oldukları yangın tipleri harfleri ile belirtilmektedir. Fakat kullanım alanına ve ortamın özelliklerine göre etkileri değişebilmektedir. Dolayısıyla bulunduğunuz ortama göre,size en uygun söndürücüyü bulmakta uzmanlarımız gerekli desteği sağlayacaktır.

 

11.   Yangın söndürme tüplerinin cinsine göre kullanım alanları neresi olmalıdır?

Bu konuda bulunduğunuz ortama göre size en uygun söndürücüyü bulmakta uzmanlarımız gerekli desteği sağlayacaktır. Genel olarak temiz ve tortu bırakmayan bir söndürücü olduğundan, elektronik cihazların bulunduğu veya mutfak gibi ortamlarda, rüzgar almaması ve kapalı olması koşuluyla karbondioksitli söndürücüler uygun iken, eğimli olmayan düz alanlarda kuru kimyevi tozlu söndürücüler etkindir diyebiliriz.

 

12.  Yangın söndürme cihazlarını firmamda nasıl yerleştirmeliyim?          Yangın söndürme cihazları sınıfına ve söndürülecek yangının cinsine göre ayrılır. En doğru seçimi bu ürünleri tedarik etmeyi düşündüğünüz firmanın teknik ekibini firmanıza davet edip, firmanızda keşif yaptırarak verebilirsiniz.

 

13.  Yangın söndürme tüplerinin cinsine göre etki alanları kaç metrekaredir?                  

 Mevcut yönetmelik 100 metrekare için dese bile, 50 metrekare için bir yangın söndürücünün bulunması tavsiye edilir. Fakat bu konuda ortamın özelliklerine göre gereken sayı ve miktarı yinede bir uzmana danışınız. Eğer ortamda bağımsız bölümler var ise yangın söndürücü sayısında artış gerekebilir

 

14.  Firmamda Yangın Dolaplarını  kaç m2 alanda  bulundurmalıyım?                                                  

Her 500 m2 alanda en az 1 adet 20 metre hortumlu yangın dolabı bulundurulmalıdır

 

 

http://www.dogansondurme.com  http://www.gurdogan.com.tr

 

 

 

 

 

15.  Yangın söndürme tüplerinin cinsine göre insan sağlığına etkileri nelerdir?                                

Halon dışında, diğer tip yangın söndürücülerin insan sağlığına zararlı etkileri yoktur. Fakat karbondioksitli söndürücülerin soğuk çıkışlı olması, insan vücuduna uzun süre gazın teması sakıncalı olabilir. Aynı şekilde ortamdaki gaz yoğunluğu çok artmışsa, ortamda yeterli oksijen olamaması sebebiyle kısa sürede ortamı terk etmek gerekir. Kuru Kimyevi Tozlarda basınçlı olduğundan, insan yüzü gözü gibi hassas noktalara direk tatbik edilmemesi uygundur.

 

16.  Firma personelimize yangın eğitimi aldırmalı mıyım?                                                                      

Yangın yönetmeliğine göre firma personeli sayısı 5 kişi olan ve geçen tüm işletmelerde yangın ekibi kurulmalı ve mutlaka  eğitilmelidir.

 

17.  Yangın ekibi için herhangi bir malzeme almama gerek var mı?                                                         

Yangın ekibinizde yine yangın yönetmeliği gereğince mutlaka elbise, eldiven, maske, baret, çizme vb. koruyucu donanımlar bulundurulmalıdır.


http://www.dogansondurme.com  http://www.gurdogan.com.tr

 

oksijen tupu oksijen tüpü yangin yangin cihazi yangin dolabi

yangin  hortumu yangin sondurme cihazi yangin sondurme tupu yangin sondurucu

yangin tupleri yangin tupu yangın yangın cihazı yangın dolabı yangın hortumu

yangın söndürme cihazı  yangın söndürme cihazı bakım yangın söndürme cihazı dolum

yangın söndürme cihazı servis yangın söndürme tüpleri yangın söndürme tüpü

yangın söndürme tüpü bakım yangın söndürme tüpü dolum yangın söndürme tüpü servis

yangın söndürücü   yangın tüpleri yangın tüpü  yangın tüpü bakım yangın tüpü dolum

yangın tüpü servis

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !